حقیقت محض
حقیقت محض
۱,۸۲۱

حقیقت محض

۱,۸۲۱
حقیقت محض
' ۱:۳۳
۱,۸۲۲
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

راشِل خبرنگار یکی از روزنامه‌های پرتیراژ آمریکاست که به طور نامعلومی از معمای ترور رئیس‌جمهور آمریکا باخبر می‌شود. طبق گفته اِن.اِس.اِی، سیا و مقامات رسمی آمریکا، ترور رئیس‌جمهور برنامه دولت ونزوئلا بوده است. در نتیجه....

حقیقت محض
۱,۸۲۲
۱:۳۳'
حقیقت محض
خلاصه این برنامه

بیشتر
۱,۸۲۲
۱:۳۳ '