بادبادک
بادبادک
9,214

بادبادک

9,214
بادبادک
' ۱:۱۴
9,253
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

در شهری کوچک در هند مرکزی، بچه‏ ها وبزرگسالان دلمشغولی‏شان به پرواز درآوردن بادبادک است. اما آسمان شهر را بادبادکی سیاه رنگ با منشاء مرموزی به کنترل خود در آورده است. یک کودک خیابانی به نام «گاتو» آرزو دارد این بادبادک را به زیر بکشد.

بادبادک
9,253
۱:۱۴'
بادبادک
خلاصه این برنامه

بیشتر
9,253
۱:۱۴ '