بادبادک
بادبادک
۴,۲۲۳

بادبادک

۴,۲۲۳
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

در شهری کوچک در هند مرکزی، بچه‏ ها وبزرگسالان دلمشغولی‏شان به پرواز درآوردن بادبادک است. اما آسمان شهر را بادبادکی سیاه رنگ با منشاء مرموزی به کنترل خود در آورده است. یک کودک خیابانی به نام «گاتو» آرزو دارد این بادبادک را به زیر بکشد.

خلاصه این برنامه

بیشتر