همایش
همایش
۱,۵۰۳

همایش

۱,۵۰۳
همایش
' ۱:۲۴
۱,۴۹۵
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

همایش درباره جوانی متعلق به طبقه متوسط اجتماعی است که به همراه خانواده اش برای کسب روزی حلال تلاش می کند. آن ها از انجام هر کاری برای رسیدن به این هدف از دست فروشی تا انجام امور خدماتی دریغ نمی کنند تا این که در همایشی بزرگ به عنوان سیاهی لشکر حضور می یابند...

همایش
۱,۴۹۵
۱:۲۴'
همایش
خلاصه این برنامه

بیشتر
۱,۴۹۵
۱:۲۴ '