قلب های شکسته
قلب های شکسته
۸۳,۲۷۲

قلب های شکسته

۸۳,۲۷۲
ژانر

ملودرام

ژانر

خانوادگی

دسته بندی

سریال خارجی

شبکه
ژانر

ملودرام

ژانر

خانوادگی

دسته بندی

سریال خارجی

شبکه
خلاصه این برنامه

درباره انسان هایی است که در زندگی خود دچار گرفتاری می شوند و در می یابند برای برطرف شدن مشکلاتشان باید به دعا و توسل به قدرت الهی اهمیت دهند.

خلاصه این برنامه

بیشتر