قلب های شکسته
قلب های شکسته
93,962

قلب های شکسته

93,962
ژانر

ملودرام

ژانر

خانوادگی

دسته بندی

سریال خارجی

شبکه
ژانر

ملودرام

ژانر

خانوادگی

دسته بندی

سریال خارجی

شبکه
خلاصه این برنامه

درباره انسان هایی است که در زندگی خود دچار گرفتاری می شوند و در می یابند برای برطرف شدن مشکلاتشان باید به دعا و توسل به قدرت الهی اهمیت دهند.

خلاصه این برنامه

بیشتر