مار در سایه عقاب
مار در سایه عقاب
۱۰۹,۷۵۶

مار در سایه عقاب

۱۰۹,۷۵۶
مار در سایه عقاب
' ۱:۳۴
۱۰۹,۳۴۹
تماشا کنید
ژانر

اکشن

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

ژاپن

شبکه
ژانر

اکشن

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

ژاپن

شبکه
خلاصه این برنامه

چین فو خدمت کار مدرسه رزمی استاد لی تصادفاً با استاد پای چای چن استاد پیر سبک مشت مار آشنا می شود و توسط او آموزش داده می شود.همزمان استاد تانکو تیه از پنجه عقاب تمام کسانی که به فنون مشت مار آشناست را از بین برده و بدنبال استاد پای چای چین است.در نبرد نهایی....

مار در سایه عقاب
۱۰۹,۳۴۹
۱:۳۴'
مار در سایه عقاب
خلاصه این برنامه

بیشتر
۱۰۹,۳۴۹
۱:۳۴ '