ذره بین
ذره بین
7,647

ذره بین

7,647
دسته بندی

خبر

شبکه
دسته بندی

خبر

شبکه
خلاصه این برنامه

یکی از بسته های خبری پر بیننده و تاثیر گذار اخبار 2030 است که بیشتر به موضوعات داغ خبری و مشکلات مردم می پردازد. در این بسته موضوعات مختلف خبری از جمله اخبار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری زیر ذره بین می روند.

خلاصه این برنامه

بیشتر