باب راس ، نقاش شادمان
باب راس ، نقاش شادمان
۱۴,۵۴۳

باب راس ، نقاش شادمان

۱۴,۵۴۳
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

این مستند، زندگی باب را از کودکی تا زمان مرگ تصویر می کند و آثار هنری او را نیز بررسی خواهد کرد.

خلاصه این برنامه

بیشتر