دنیای آقای سخی
دنیای آقای سخی
3,256

دنیای آقای سخی

3,256
دنیای آقای سخی
' ۱:۳۴
3,266
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

ماجرای مردی به شدت خسیس و مال پرست را به نمایش می کشد که تمام عمر را به جمع آوری ثروتش اختصاص داده و به خاطر همین روحیه آزمندی و حریصش به چند بیماری مبتلا است. روزی سخی با خبر می شود چکش (که مبلغ ناچیزی بوده) برگشت خورده، همین امر باعث می شود که سخی راهی بیمارستان شود و ...

خلاصه این برنامه

بیشتر