پس لرزه
پس لرزه
۱,۲۸۶

پس لرزه

۱,۲۸۶
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

روایتی از زمین لرزه هشت و هشت دهم ریشتری سه سال پیش در شیلی است.

خلاصه این برنامه

بیشتر