فرمانده (شبکه افق)
فرمانده (شبکه افق)
۲۵,۴۰۱

فرمانده (شبکه افق)

۲۵,۴۰۱
قسمت آخر
' ۵۰
۸,۰۶۴
قسمت آخر
دسته بندی

سرگرمی

شبکه
دسته بندی

سرگرمی

شبکه
خلاصه این برنامه

در این مسابقه مستند، سردار علی مسجدیان از فرماندهان دفاع مقدس، به عنوان فرمانده، عملکرد شرکت‌کنندگان را با کمک دستیارانش قضاوت می‌کند. ساز و کار مسابقه اینگونه است که در هر قسمت، گروهی که موفقیت کمتری کسب کرده است، پس از مشورت یک نفر را به فرمانده پیشنهاد می‌کنند تا از گردونه مسابقه خارج شود. بنابراین در هر مرحله یک نفر از گروه بازنده حذف می‌شود. البته در بخش‌هایی که شمار افراد گروه‌ها تفاوت فاحش پیدا کند، بنا بر نظر فرمانده، افرادی از گروه برنده به گروه دیگر نیز منتقل می‌شوند.

قسمت آخر
۸,۰۶۴
۵۰'
قسمت آخر
خلاصه این برنامه

بیشتر
۸,۰۶۴
۵۰ '