همه خوب هستند
همه خوب هستند
۲۶,۱۷۷

همه خوب هستند

۲۶,۱۷۷
همه خوب هستند
' ۱:۲۸
۲۶,۰۷۴
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
خلاصه این برنامه

فرانک مرد میانسالی است که بعد از مرگ همسرش که مربوط به سالها پیش است با چهار فرزندش که هر کدام در شهر دیگری هستند، تنها از طریق تلفن یا نامه در ارتباط است. او تصمیم می گیرد تا یک مهمانی ترتیب داده و آنها را دور هم جمع کند ولی هر کدام به بهانه ای از آمدن سر باز می زنند

همه خوب هستند
۲۶,۰۷۴
۱:۲۸'
همه خوب هستند
خلاصه این برنامه

بیشتر
۲۶,۰۷۴
۱:۲۸ '