همه خوب هستند
همه خوب هستند
35,893

همه خوب هستند

35,893
همه خوب هستند
' ۱:۲۸
35,908
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
خلاصه این برنامه

فرانک مرد میانسالی است که بعد از مرگ همسرش که مربوط به سالها پیش است با چهار فرزندش که هر کدام در شهر دیگری هستند، تنها از طریق تلفن یا نامه در ارتباط است. او تصمیم می گیرد تا یک مهمانی ترتیب داده و آنها را دور هم جمع کند ولی هر کدام به بهانه ای از آمدن سر باز می زنند

خلاصه این برنامه

بیشتر
35,908
۱:۲۸ '