بهترین تابستان من
بهترین تابستان من
39,541

بهترین تابستان من

39,541
بهترین تابستان من
' ۱:۴۰
39,540
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

پسر نوجوانی، تلاش‌ زیادی برای رفتن به جبهه می‌کند ،پس از حضور در پشت جبهه، در یک دوره زمانی با حقایقی آشنا می‌شود که بهترین تابستان زندگی او شکل می‌گیرد..

خلاصه این برنامه

بیشتر