بهترین تابستان من
بهترین تابستان من
۱۷,۳۶۱

بهترین تابستان من

۱۷,۳۶۱
بهترین تابستان من
' ۱:۴۰
۱۷,۰۴۴
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

پسر نوجوانی، تلاش‌ زیادی برای رفتن به جبهه می‌کند ،پس از حضور در پشت جبهه، در یک دوره زمانی با حقایقی آشنا می‌شود که بهترین تابستان زندگی او شکل می‌گیرد..

خلاصه این برنامه

بیشتر