میل برتری
میل برتری
۲۶۰

میل برتری

۲۶۰
میل برتری
' ۲:۱۴
۲۶۱
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

این فیلم درباره پاتریک یک افسر پلیس است که در جریان دستگیری عده ای فروشنده مواد مخدر و فشارهای همسرش برای تجمل، مجبور می شود تا در ازای پول یکی از افرادش را به یک خلافکار به نام فرانک لو دهد. جیمی یکی دیگر از افراد پلیس که از اقوام پاتریک است و از سوی او در مورد شغلش مورد بی مهری واقع شده مسئول رسیدگی به این پرونده می شود و ....

میل برتری
۲۶۱
۲:۱۴'
میل برتری
خلاصه این برنامه

بیشتر
۲۶۱
۲:۱۴ '