یادداشت های کوئیلر
یادداشت های کوئیلر
6,801

یادداشت های کوئیلر

6,801
یادداشت های کوئیلر
' ۱:۲۷
6,801
تماشا کنید
ژانر

معمایی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
ژانر

معمایی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
خلاصه این برنامه

پس از آنکه دو مأمور امنیتی انگلیسی در برلین کشته می شوند، یک مأمور آمریکائی به نام کوئیلر مأموریت می یابد رهبر جنبش نئو نازی ها را پیدا کند. کوئیلر تحت نظارت دقیق پول رئیس ایستگاه برلین، با پی گیری خبر یکی از روزنامه ها به مدرسه ای می رود که یکی از معلم های آن، به دلیل شرکت در جنایات جنگی نازی ها خودش را حلق آویز کرده است.

خلاصه این برنامه

بیشتر