هفت سامورایی
هفت سامورایی
6,629

هفت سامورایی

6,629
هفت سامورایی
' ۲:۱۴
6,629
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

روستایی جنگ‌زده و بیچاره و فقیرشده به خاطر حملهٔ راهزن‌ها، تنها راه چاره را در پیدا کردن چند سامورایی می‌بیند. اولین سامورایی که به طور داوطلب استخدام می‌شود، کامبِئی شیمادا است

خلاصه این برنامه

بیشتر