هفت سامورایی
هفت سامورایی
۳,۷۹۴

هفت سامورایی

۳,۷۹۴
هفت سامورایی
' ۲:۱۴
۳,۷۷۷
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

روستایی جنگ‌زده و بیچاره و فقیرشده به خاطر حملهٔ راهزن‌ها، تنها راه چاره را در پیدا کردن چند سامورایی می‌بیند. اولین سامورایی که به طور داوطلب استخدام می‌شود، کامبِئی شیمادا است

هفت سامورایی
۳,۷۷۷
۲:۱۴'
هفت سامورایی
خلاصه این برنامه

بیشتر
۳,۷۷۷
۲:۱۴ '