نجات از جزیره مه آلود
نجات از جزیره مه آلود
۳۵۲

نجات از جزیره مه آلود

۳۵۲
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

داستان توماس قطار مهربانی را به تصویر می کشد که دیزل را از افتادن در دره نجات داده که طی این موضوع رئیس برای تشکر از توماس او را برای مسافرت به شهر می فرستند اما توماس در بین راه گم شده و ماجراهایی برایش به وقوع می پیوندد .

خلاصه این برنامه

بیشتر