صد گام
صد گام
۱,۲۰۲

صد گام

۱,۲۰۲
صد گام
' ۱:۲۳
۱,۱۹۵
تماشا کنید
ژانر

پلیسی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

ایتالیا

شبکه
ژانر

پلیسی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

ایتالیا

شبکه
خلاصه این برنامه

پینیو ایمپاستویک یک جوان پر شور و دارای گرایش افراطی چپ در اواخر سن هفده سالگی خودکه تقریباً هیچ کس جرات ندارد درباره مافیا و جنایات آنها و سیاستمداری که مورد توجه و حمایت مافیا هستند صحبت کند، با استفاده از یک ایستگاه رادیویی محلی کوچک، موسوم به پاروی آهنین دائماً از جنایات بادالامنتی، ازسران مافیا افشاگری می کند و ...    

صد گام
۱,۱۹۵
۱:۲۳'
صد گام
خلاصه این برنامه

بیشتر
۱,۱۹۵
۱:۲۳ '