شهر دیوانه
شهر دیوانه
۱۳,۵۲۶

شهر دیوانه

۱۳,۵۲۶
شهر دیوانه
' ۱:۳۲
۱۳,۵۷۷
تماشا کنید
ژانر

معمایی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
ژانر

معمایی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
خلاصه این برنامه

سام بیلی نگهبان موزه تاریخ طبیعی اخراج می شود. او در محل کار با رئیس سابقش درگیری پیدا می کند و تصادفا نگهبانی را با تیر می زند. مکس برکت گزارشگر تلویزیون و دستیارش لوری واقعه را بطور مستقیم پخش و گزارش می کنند.بیلی گروهی بچه مدرسه ای را گروگان می گیرد.برکت واسطه بین او و پلیس می شود.

شهر دیوانه
۱۳,۵۷۷
۱:۳۲'
شهر دیوانه
خلاصه این برنامه

بیشتر
۱۳,۵۷۷
۱:۳۲ '