پلیس نیم وجبی
پلیس نیم وجبی
۶,۱۰۴

پلیس نیم وجبی

۶,۱۰۴
پلیس نیم وجبی
' ۱:۱۰
۶,۰۹۴
تماشا کنید
ژانر

کمدی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

شبکه
ژانر

کمدی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

شبکه
خلاصه این برنامه

دوان باتلر پسر هشت ساله ای است  که آرزوی پلیس شدن دارد . او ساعتها برنامه های پلیسی می بیند وبا دوستانش پلیس بازی می کند،روزی در حال بازی در اطراف انبار،شاهد یک قتل میشود ، به اداره پلیس می رود و ....

پلیس نیم وجبی
۶,۰۹۴
۱:۱۰'
پلیس نیم وجبی
خلاصه این برنامه

بیشتر
۶,۰۹۴
۱:۱۰ '