طمع ،احتیاط
طمع ،احتیاط
۵۲۷

طمع ،احتیاط

۵۲۷
طمع ،احتیاط
' ۱:۴۰
۵۲۷
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

داستان، در سال ۱۹۴۲ و همزمان با جنگ جهانی دوم، شهر شانگهای واقع در چین اتفاق می‌افتد. این شهر توسط نیروهای ژاپنی اشغال می‌شود. آقای ایی که کارگزار چین و مسئول حفظ صلح در شانگهای است بر اساس اسناد و مدارک پلیس ضد جاسوسی متهم به جاسوسی برای ژاپنی هاست. 

طمع ،احتیاط
۵۲۷
۱:۴۰'
طمع ،احتیاط
خلاصه این برنامه

بیشتر
۵۲۷
۱:۴۰ '