برداشت
برداشت
۱۱,۵۲۲

برداشت

۱۱,۵۲۲
برداشت
' ۱:۴۸
۱۱,۵۱۷
تماشا کنید
دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

هندوستان

شبکه
دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

هندوستان

شبکه
خلاصه این برنامه

آدیتیا یک افسر ارتش است او یک برادر دارد و در حین انجام ماموریت دچار مشکلات فراوانی می شود که او را مجبور به اجرای ....

برداشت
۱۱,۵۱۷
۱:۴۸'
برداشت
خلاصه این برنامه

بیشتر
۱۱,۵۱۷
۱:۴۸ '