به خاطر خواهرم
به خاطر خواهرم
۲۰,۷۴۲

به خاطر خواهرم

۲۰,۷۴۲
به خاطر خواهرم
' ۱:۰۹
۲۰,۹۰۷
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
خلاصه این برنامه

آنا دختر بچه ی کوچکی است که سال ها است با بیماری و سرطان خون مبارزه می کند. خانواده ی او به خاطر بیماریش در حال فروپاشی است و روابط سردی بین پدر و مادرش وجود دارد.اکنون خانواده برای مراقبت و نگه داری از دخترشان یک پرستار استخدام کرده اند و این پرستار با دخترک رابطه ی عاطفی با هم پیدا می کنند که کل خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد.

به خاطر خواهرم
۲۰,۹۰۷
۱:۰۹'
به خاطر خواهرم
خلاصه این برنامه

بیشتر
۲۰,۹۰۷
۱:۰۹ '