چاقالوها
چاقالوها
۳۴,۱۷۱

چاقالوها

۳۴,۱۷۱
چاقالوها
' ۱:۰۷
۳۴,۱۰۸
تماشا کنید
ژانر

کمدی

ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
ژانر

کمدی

ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
خلاصه این برنامه

پسربچه چاقی به نام جری برای کاهش وزن به اردوگاه تابستانی فرستاده می شود. به دلیل تغییر مدیریت اوضاع اردوگاه نسبت به سالهای قبل نابسامان و غیرقابل تحمل شده، برای حل این مشکل بچه ها و مربیان سالهای گذشته با هم متحد می شوند. فرد جدیدی را برای مدیریت انتخاب می کنند، پس از آن اردوگاه سامان می یابد و بچه ها موفقیتهایی کسب می کنند.

چاقالوها
۳۴,۱۰۸
۱:۰۷'
چاقالوها
خلاصه این برنامه

بیشتر
۳۴,۱۰۸
۱:۰۷ '