چاقالوها
چاقالوها
79,349

چاقالوها

79,349
چاقالوها
' ۱:۰۷
79,349
تماشا کنید
ژانر

کمدی

ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
ژانر

کمدی

ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
خلاصه این برنامه

پسربچه چاقی به نام جری برای کاهش وزن به اردوگاه تابستانی فرستاده می شود. به دلیل تغییر مدیریت اوضاع اردوگاه نسبت به سالهای قبل نابسامان و غیرقابل تحمل شده، برای حل این مشکل بچه ها و مربیان سالهای گذشته با هم متحد می شوند. فرد جدیدی را برای مدیریت انتخاب می کنند، پس از آن اردوگاه سامان می یابد و بچه ها موفقیتهایی کسب می کنند.

چاقالوها
79,349
۱:۰۷'
چاقالوها
خلاصه این برنامه

بیشتر
79,349
۱:۰۷ '