عملیات مرداب
عملیات مرداب
۳,۹۷۱

عملیات مرداب

۳,۹۷۱
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

گروهی از سربازان کماندو ویژه آمریکا که حاضر به شرکت در جنگ ویتنام نیستند در یک عملیات به جنگل فرستاده می‌شوند، غافل از اینکه این عملیات کاذب برای ازبین بردن تک تک آنهاست. 

خلاصه این برنامه

بیشتر