عملیات مرداب
عملیات مرداب
3,969

عملیات مرداب

3,969
عملیات مرداب
' ۱:۲۷
3,969
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

گروهی از سربازان کماندو ویژه آمریکا که حاضر به شرکت در جنگ ویتنام نیستند در یک عملیات به جنگل فرستاده می‌شوند، غافل از اینکه این عملیات کاذب برای ازبین بردن تک تک آنهاست. 

خلاصه این برنامه

بیشتر