انگیزه عدالت
انگیزه عدالت
۲۱,۱۰۴

انگیزه عدالت

۲۱,۱۰۴
انگیزه عدالت
' ۱:۲۶
۲۱,۱۰۰
تماشا کنید
ژانر

پلیسی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
ژانر

پلیسی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
خلاصه این برنامه

جوانی سیاه پوست به نان بابی ارل را به جرم هتک حرمت و کشتن دختری یازده ساله دستگیر می کنند. تانی براون، پلیس سیاه پوست با خشونت وادارش می کند که اعتراف کند. هشت سال بعد، وکیلی به نام پل آرمسترانگ در دانشگاه هاروارد طی یک سخنرانی به شکنجه ی پلیس و نژادپرستی در قوانین ضد سیاه پوستان حمله می کند و ...

انگیزه عدالت
۲۱,۱۰۰
۱:۲۶'
انگیزه عدالت
خلاصه این برنامه

بیشتر
۲۱,۱۰۰
۱:۲۶ '