راز جنایت
راز جنایت
۴,۱۰۲

راز جنایت

۴,۱۰۲
راز جنایت
' ۱:۲۲
۴,۰۸۹
تماشا کنید
ژانر

پلیسی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
ژانر

پلیسی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
خلاصه این برنامه

تعدادی نظامی آمریکایـی در جنگ ویتنام در یک دهکده جنایاتـی انجام می دهند و در آنجا بهم قول می دهند که این راز را فاش نکنند اما بعد از چند سال این راز توسط شخصی فاش شده و ارتش و دولت آمریکا زیر سوال می روند به ناچار دادگاهی نظامی برای سرپوش گذاشتن جنایات تشکیل می شود...  

راز جنایت
۴,۰۸۹
۱:۲۲'
راز جنایت
خلاصه این برنامه

بیشتر
۴,۰۸۹
۱:۲۲ '