راز جنایت
راز جنایت
4,088

راز جنایت

4,088
راز جنایت
' ۱:۲۲
4,088
تماشا کنید
ژانر

پلیسی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
ژانر

پلیسی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
خلاصه این برنامه

تعدادی نظامی آمریکایـی در جنگ ویتنام در یک دهکده جنایاتـی انجام می دهند و در آنجا بهم قول می دهند که این راز را فاش نکنند اما بعد از چند سال این راز توسط شخصی فاش شده و ارتش و دولت آمریکا زیر سوال می روند به ناچار دادگاهی نظامی برای سرپوش گذاشتن جنایات تشکیل می شود...  

راز جنایت
4,088
۱:۲۲'
راز جنایت
خلاصه این برنامه

بیشتر
4,088
۱:۲۲ '