افسانه شجاعان
افسانه شجاعان
99,106

افسانه شجاعان

99,106
قسمت ۳۳
' ۱۰
7,510
قسمت ۳۳
ژانر

انیمیشن

دسته بندی

کودک و نوجوان

شبکه
ژانر

انیمیشن

دسته بندی

کودک و نوجوان

شبکه
خلاصه این برنامه

ساسوکی شاگرد خوب استاد وایت در مدرسۀ شائولین است که برای محافظت از مردم به شهر دیگری فرستاده شده است. هنزو و اژدهای شیطانی بزرگترین دشمنان ساسوکی هستند که می‌خواهند او را به هر نحوی که شده از بین ببرند. وقتی ساسوکه بچۀ کوچکی بود پدرش یک سامورائی بود و از جنگ نفرت داشت و سعی می‌کرد کشاورز نمونه‌ای باشد، اما دشمنان ظالم پدر ساسوکه را رها نکردند و در آخر او را از پای درآوردند. پدر قبل از مرگ وصیت کرد که ساسوکه را نزد استاد بزرگ نینجا برده و به او تعلیماتی داده شود که از طریق آنها بتواند به مردم کمک کند و در مقابل زور بایستد. بنابراین مادر ساسوکه او را به نزد استاد وایت فرستاد. پس از سه سال تمرین و پرورش ذهن، استاد وایت ساسوکه را برای بدست آوردن اولین تجربۀ عملی‌اش به شهر دیگری فرستاد تا با استفاده از روش‌های نینجا به مردم آنجا کمک کند.    

قسمت ۳۳
7,510
۱۰'
قسمت ۳۳
خلاصه این برنامه

بیشتر
7,510
۱۰ '