مامورین آبی پوش
مامورین آبی پوش
۶۰,۵۴۴

مامورین آبی پوش

۶۰,۵۴۴
قسمت ۴۵
' ۴۳
۳,۱۲۰
قسمت ۴۵
ژانر

اکشن

دسته بندی

سریال خارجی

کشور سازنده

استرالیا

شبکه
ژانر

اکشن

دسته بندی

سریال خارجی

کشور سازنده

استرالیا

شبکه
خلاصه این برنامه

داستان سریال ماموران آبی پوش در شهری خیالی به نام مونت توماس اتفاق می افتد و یک کلانتری با تمام کارکنانش محوریت سریال را تشکیل می دهند. کارکنان این کلانتری، مامور برقراری نظم و قانون در شهر هستند و در هر قسمت اتفاق و رویدادی باعث برهم خوردن این نظم می شود و گره افکنی و گره گشایی سریال آغاز می شود.

قسمت ۴۵
۳,۱۲۰
۴۳'
قسمت ۴۵
خلاصه این برنامه

بیشتر
۳,۱۲۰
۴۳ '