مامورین آبی پوش
مامورین آبی پوش
69,809

مامورین آبی پوش

69,809
قسمت ۴۵
' ۴۳
3,459
قسمت ۴۵
ژانر

اکشن

دسته بندی

سریال خارجی

کشور سازنده

استرالیا

شبکه
ژانر

اکشن

دسته بندی

سریال خارجی

کشور سازنده

استرالیا

شبکه
خلاصه این برنامه

داستان سریال ماموران آبی پوش در شهری خیالی به نام مونت توماس اتفاق می افتد و یک کلانتری با تمام کارکنانش محوریت سریال را تشکیل می دهند. کارکنان این کلانتری، مامور برقراری نظم و قانون در شهر هستند و در هر قسمت اتفاق و رویدادی باعث برهم خوردن این نظم می شود و گره افکنی و گره گشایی سریال آغاز می شود.

قسمت ۴۵
3,459
۴۳'
قسمت ۴۵
خلاصه این برنامه

بیشتر
3,459
۴۳ '