پوست انداختن
پوست انداختن
1,472

پوست انداختن

1,472
پوست انداختن
' ۱:۲۲
1,472
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

دانشمند ایرانی در زمینه سلول های بنیادین فعالیت می کند و به اطلاعات و کشفیات جدید علمی دست یافته است .سیستم جاسوسی غربی تلاش می کند این اطلاعات را بدست آورد. انها تلاش می کنند به این دانشمند تلقین کنند که او دچار الزایمر و توهم است ...

خلاصه این برنامه

بیشتر