زخم زیتون
زخم زیتون
۲۵۵

زخم زیتون

۲۵۵
زخم زیتون
' ۱:۳۰
۲۵۵
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

داستان زنی است که همسرش از مبارزان علیه اسرائیل است که با وجود مخالفت زن، نسبت به حضور مرد در جهاد علیه اسرائیلی ها، در اثر اتفاقی مجبور می شود خودش نیز درجریان مبارزه قرار بگیرد و در این راه آنقدر پیش می رود که یک تصمیم غیر منتظره می گیرد

زخم زیتون
۲۵۵
۱:۳۰'
زخم زیتون
خلاصه این برنامه

بیشتر
۲۵۵
۱:۳۰ '