زخم زیتون
زخم زیتون
۲۵۶

زخم زیتون

۲۵۶
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

داستان زنی است که همسرش از مبارزان علیه اسرائیل است که با وجود مخالفت زن، نسبت به حضور مرد در جهاد علیه اسرائیلی ها، در اثر اتفاقی مجبور می شود خودش نیز درجریان مبارزه قرار بگیرد و در این راه آنقدر پیش می رود که یک تصمیم غیر منتظره می گیرد

خلاصه این برنامه

بیشتر