دوازده راند
دوازده راند
4,189

دوازده راند

4,189
دوازده راند
' ۱:۳۵
4,200
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

استان فیلم در ارتباط با افسر پلیسی به نام "فیشر" میباشد که در تعقیب و گریزی با یکی از بزرگترین خلافکاران کشور باعث مرگ همسر وی میشود . اما پس از مدتی آن خلافکار از زندان آزاد میشود و شروع به گرفتن انتقام از "فیشر" میکند و ..

خلاصه این برنامه

بیشتر
4,200
۱:۳۵ '