دوازده راند
دوازده راند
۳,۲۰۰

دوازده راند

۳,۲۰۰
دوازده راند
' ۱:۳۵
۳,۱۹۰
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

استان فیلم در ارتباط با افسر پلیسی به نام "فیشر" میباشد که در تعقیب و گریزی با یکی از بزرگترین خلافکاران کشور باعث مرگ همسر وی میشود . اما پس از مدتی آن خلافکار از زندان آزاد میشود و شروع به گرفتن انتقام از "فیشر" میکند و ..

دوازده راند
۳,۱۹۰
۱:۳۵'
دوازده راند
خلاصه این برنامه

بیشتر
۳,۱۹۰
۱:۳۵ '