آرمین
آرمین
۴۰۲

آرمین

۴۰۲
آرمین
' ۱:۰۶
۳۹۷
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

داستان پسر نوجوان 15 ساله است که با پدرش برای تست بازیگری در یک فیلم آلمانی از شهرشان به شهر دیگری می رود ، ولی کارگردان او را انتخاب نمی کند چون می گوید سن او زیاد است . با اصرار پدرش کارگردان قبول می کند تا او یک بار تست بدهد ، ولی او در انتها حالش بد می شود و از هوش می رود. کارگردان متوجه می شود او در جنگ بوسنی آسیب شدید دیده است و ...

آرمین
۳۹۷
۱:۰۶'
آرمین
خلاصه این برنامه

بیشتر
۳۹۷
۱:۰۶ '