ریش قرمز
ریش قرمز
۵۰,۷۷۲

ریش قرمز

۵۰,۷۷۲
ژانر

ملودرام

ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

ژاپن

شبکه
ژانر

ملودرام

ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

ژاپن

شبکه
خلاصه این برنامه

دکتر یاسوموتو، به بیمارستانی منتقل می شود که ریاست آن را شخصی به نام ریش قرمز بر عهده دارد. بیمارستان پر است از بیماران فقیر که توان پرداخت مخارج درمان بیماری خود را ندارند. روش ریش قرمز برای اداره ی بیمارستان و فقری که بیداد می کند، دکتر یاسوموتو را سر لج می اندازد. او می خواهد از آنجا برود اما ...

خلاصه این برنامه

بیشتر