ریش قرمز
ریش قرمز
67,481

ریش قرمز

67,481
ریش قرمز
' ۲:۲۷
68,294
تماشا کنید
ژانر

ملودرام

ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

ژاپن

شبکه
ژانر

ملودرام

ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

ژاپن

شبکه
خلاصه این برنامه

دکتر یاسوموتو، به بیمارستانی منتقل می شود که ریاست آن را شخصی به نام ریش قرمز بر عهده دارد. بیمارستان پر است از بیماران فقیر که توان پرداخت مخارج درمان بیماری خود را ندارند. روش ریش قرمز برای اداره ی بیمارستان و فقری که بیداد می کند، دکتر یاسوموتو را سر لج می اندازد. او می خواهد از آنجا برود اما ...

ریش قرمز
68,294
۲:۲۷'
ریش قرمز
خلاصه این برنامه

بیشتر
68,294
۲:۲۷ '