آشوب
آشوب
۶۷,۸۹۱

آشوب

۶۷,۸۹۱
ژانر

ملودرام

ژانر

جنگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

ژاپن

شبکه
ژانر

ملودرام

ژانر

جنگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

ژاپن

شبکه
خلاصه این برنامه

داســتــــان آشــــوب دربــــاره شــــاه سالخورده ای است که پادشاهی را به سه پسر خود تفویض می کند و دو پسر فاسد برعلیه برادرشان نقشه ای طرح ریزی مـی کننـد.

خلاصه این برنامه

بیشتر