رویاها
رویاها
15,596

رویاها

15,596
رویاها
' ۱:۵۲
15,065
تماشا کنید
ژانر

ملودرام

ژانر

فانتزی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

ژاپن

شبکه
ژانر

ملودرام

ژانر

فانتزی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

ژاپن

شبکه
خلاصه این برنامه

رویاها فیلمی اپیزودیک شامل هشت بخش است که هرکدام به رویا تعبیرونامگذاری شده. هشت رویایی که می توان آنها را معادل دهه های زندگی فیلمسازدانست

رویاها
15,065
۱:۵۲'
رویاها
خلاصه این برنامه

بیشتر
15,065
۱:۵۲ '