خاطره ی آن شب بارانی
خاطره ی آن شب بارانی
1,718

خاطره ی آن شب بارانی

1,718
خاطره ی آن شب بارانی
' ۱:۲۵
1,721
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

داستان زندگی زن جوانی را روایت می کند که پس از 20 سال در یک شب بارانی با معلم خود مواجه می‌شود. همین دیدار باعث می شود تا او به کشف زندگی و مشکلات معلم خود برسد... .

خلاصه این برنامه

بیشتر