قصه های پو
قصه های پو
۲,۰۳۳

قصه های پو

۲,۰۳۳
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

«پو» و «کریستوفر‌رابین» دوستانی صمیمی‌اند. کریستوفر‌رابین مجبور است به مدرسه برود و به همین دلیل می‌خواهد از دوستانش به خصوص پو جدا شود. پو فکر می‌کند او در این سفر ممکن است به دردسر بیفتد. لذا درصدد کمک به او است...

خلاصه این برنامه

بیشتر