استرالیا
استرالیا
22,951

استرالیا

22,951
استرالیا
' ۱:۴۷
22,951
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

در حاشیه جنگ جهانی دوم، زنی انگلیسی و از طبقه اشراف به دورافتاده ترین قاره سفر می کند و در آنجا با انسانهایی خشن روبرو می شود.

استرالیا
22,951
۱:۴۷'
استرالیا
خلاصه این برنامه

بیشتر
22,951
۱:۴۷ '