آشپز بزرگ ۲
آشپز بزرگ ۲
۱۰,۵۸۰

آشپز بزرگ ۲

۱۰,۵۸۰
آشپز بزرگ ۲
' ۱:۵۰
۱۰,۶۲۲
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

سونگ‌جان که به صورت موروثی آشپز بسیار خوبی است با پدربزرگ بسیار سالخورده‌اش زندگی می‌کند، او مدتی است که ترجیح داده به دلیل خاطرات تلخ گذشته آشپزی را کنار بگذارد و تنها به کار پرورش و فروش سبزی همت گمارد.

آشپز بزرگ ۲
۱۰,۶۲۲
۱:۵۰'
آشپز بزرگ ۲
خلاصه این برنامه

بیشتر
۱۰,۶۲۲
۱:۵۰ '