آشپز بزرگ ۲
آشپز بزرگ ۲
10,630

آشپز بزرگ ۲

10,630
آشپز بزرگ ۲
' ۱:۵۰
10,630
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

سونگ‌جان که به صورت موروثی آشپز بسیار خوبی است با پدربزرگ بسیار سالخورده‌اش زندگی می‌کند، او مدتی است که ترجیح داده به دلیل خاطرات تلخ گذشته آشپزی را کنار بگذارد و تنها به کار پرورش و فروش سبزی همت گمارد.

آشپز بزرگ ۲
10,630
۱:۵۰'
آشپز بزرگ ۲
خلاصه این برنامه

بیشتر
10,630
۱:۵۰ '