تاربوساروس خال خالی
تاربوساروس خال خالی
۳۴,۷۶۶

تاربوساروس خال خالی

۳۴,۷۶۶
تاربوساروس خال خالی
' ۱:۲۳
۳۴,۵۰۰
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

70 میلیون سال پیش که دایناسور ها بر زمین حکومت می کردند، در یکی از جنگلها گونه ای به نام تاربوساروس زندگی می کردند، یکی از جوانترین اعضای خانواده آنه، تاربوساروس خال خالی بود. تیرانوسور که یک دایناسور مکار با یک چشم بود و به دنبال آشیانه ای می گشت به گله خال خالی حمله کرد و خال خالی خانواده اش را گم کرد...

خلاصه این برنامه

بیشتر