تاربوساروس خال خالی
تاربوساروس خال خالی
45,741

تاربوساروس خال خالی

45,741
تاربوساروس خال خالی
' ۱:۲۳
45,926
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

70 میلیون سال پیش که دایناسور ها بر زمین حکومت می کردند، در یکی از جنگلها گونه ای به نام تاربوساروس زندگی می کردند، یکی از جوانترین اعضای خانواده آنه، تاربوساروس خال خالی بود. تیرانوسور که یک دایناسور مکار با یک چشم بود و به دنبال آشیانه ای می گشت به گله خال خالی حمله کرد و خال خالی خانواده اش را گم کرد...

خلاصه این برنامه

بیشتر