توافق
توافق
۳۹۹

توافق

۳۹۹
توافق
' ۱:۲۱
۳۹۷
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

محور اصلی داستان فیلم حول یک وکیل میانسال به نام مایک فلرتی می گذرد که زندگی متوسطی را در یکی از شهرهای کوچک نیوجرسی می گذراند. وی که سابقا به طور نیمه حرفه ای کُشتی گیر بوده در حال حاضر در کنار کار وکالتش به عنوان شغل ثانویه، وظیفه ی مربیگری تیم کشتی یک مدرسه را برعهده دارد…

توافق
۳۹۷
۱:۲۱'
توافق
خلاصه این برنامه

بیشتر
۳۹۷
۱:۲۱ '