اختلاف
اختلاف
۵,۰۶۸

اختلاف

۵,۰۶۸
اختلاف
' ۱:۱۵
۵,۰۴۳
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

لویی یک کارخانه دار است و به تازگی با ژاپنی ها یک قرار داد بزرگ بسته است و قرار است برای انها سه هزار دستگاه از اختراعات خود را تولید کند. اما کارگاه کوچک او جوابگوی این حجم از تولیدات نیست. لذا چاره ای ندارد جزاینکه زمین های همسایه را اجاره کند اما همسایه ها راضی به این کار نیستند..

اختلاف
۵,۰۴۳
۱:۱۵'
اختلاف
خلاصه این برنامه

بیشتر
۵,۰۴۳
۱:۱۵ '