اختلاف
اختلاف
8,962

اختلاف

8,962
اختلاف
' ۱:۱۴
8,965
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

لویی یک کارخانه دار است و به تازگی با ژاپنی ها یک قرار داد بزرگ بسته است و قرار است برای انها سه هزار دستگاه از اختراعات خود را تولید کند. اما کارگاه کوچک او جوابگوی این حجم از تولیدات نیست. لذا چاره ای ندارد جزاینکه زمین های همسایه را اجاره کند اما همسایه ها راضی به این کار نیستند..

اختلاف
8,965
۱:۱۴'
اختلاف
خلاصه این برنامه

بیشتر
8,965
۱:۱۴ '