قهرمانان
قهرمانان
۲,۹۰۲

قهرمانان

۲,۹۰۲
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

یک تیم رزمی دبیرستانی با شرکت در لیگ سراسری چین برای انتخاب تیمی جهت اعزام به المپیک خود را برای مسابقات المپیک آماده می کند. روشی که به کار می برند مخلوطی از کونگ فوی سنتی و ووشو و ویرا فو است. تیمی که زیر نظر یک گنگستر کار می کند به هر وسیله ای از جمله گروگان گرفتن فرزند یکی از حامیان تیم، درگیری خیابانی و...متوسل می شوند تا..

خلاصه این برنامه

بیشتر