موج گرما
موج گرما
۶۴۷

موج گرما

۶۴۷
موج گرما
' ۱:۱۱
۶۴۷
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

 دکتر «مارتینا فشنر» متخصص در زمینه هیدرولوژی (آب شناسی ) است. تحقیقات گسترده او نشان می‌دهد که آلمان با تهدید کم آبی در صورت تغییرات جوی روبروست. او تلاش می‌کند نتیجه تحقیقات خود را به مسئولان امور ارائه داده و آنان را نسبت به خطرات احتمالی آگاه نماید.

موج گرما
۶۴۷
۱:۱۱'
موج گرما
خلاصه این برنامه

بیشتر
۶۴۷
۱:۱۱ '