آرزوهای بزرگ ۱
آرزوهای بزرگ ۱
۳۷,۳۴۰

آرزوهای بزرگ ۱

۳۷,۳۴۰
آرزوهای بزرگ ۱
' ۱:۰۷
۳۷,۲۲۸
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
خلاصه این برنامه

پیپ پسرکی است که در یک روستای دورافتاده با خواهرش زندگی می کند . خواهر بزرگتر بسیار بدخلق است و همواره از زندگی فقیرانه اش در کنار همسر آهنگر خود جوگارجری شکایت دارد و پیپ را نیز مرتب شماتت می کند تا اینکه...

آرزوهای بزرگ ۱
۳۷,۲۲۸
۱:۰۷'
آرزوهای بزرگ ۱
خلاصه این برنامه

بیشتر
۳۷,۲۲۸
۱:۰۷ '