مثل یک ستاره در آسمان
مثل یک ستاره در آسمان
۲۸۰

مثل یک ستاره در آسمان

۲۸۰
مثل یک ستاره در آسمان
' ۱:۱۵
۲۸۰
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

خانم مارلن و همسرش آقای هنینگ بچه دار نمی شوند و سالهاست تصمیم گرفته اند سرپرستی بچه ای را بعهده بگیرند ودر انتظار پاسخ از مراکزی می باشند که در آن برای سرپرستی از کودکان ثبت نام نموده اند. تماسی از مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست یکی از شهرهای بندری کشور شیلی گرفته می شود و از آنها می خواهند تا برای تکمیل پرونده و قبول سرپرستی دختر ی خردسال به نام آراسلی به آنجا بروند.

خلاصه این برنامه

بیشتر