رستم و برزو ۲
رستم و برزو ۲
۷۱,۱۵۵

رستم و برزو ۲

۷۱,۱۵۵
رستم و برزو ۲
' ۱:۲۷
۷۱,۰۶۷
تماشا کنید
ژانر

انیمیشن

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

انیمیشن

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

برزو لایق سپهسالاری ارتش کیخسرو است نه رستم دستان . پاکان که خود قبلاً دیو بوده و به دست برزو و نوش آفرین، انسان شده است،هم اکنون از سرداران سپاه ایران است .

رستم و برزو ۲
۷۱,۰۶۷
۱:۲۷'
رستم و برزو ۲
خلاصه این برنامه

بیشتر
۷۱,۰۶۷
۱:۲۷ '