هواپیماها ، قطارها ، اتومبیل ها
هواپیماها ، قطارها ، اتومبیل ها
۱,۱۴۰

هواپیماها ، قطارها ، اتومبیل ها

۱,۱۴۰
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

یک کارمند معمولی می خواهد برای تعطیلات نزد خانواده اش در شیکاگو باشد. او بلیط برگشت هواپیما را رزرو می کند اما به دلیل شلوغی خیابان با تاخیر به فرودگاه می رسد. همین دلیل مجبور می شود به قسمت درجه دو هواپیما برود. در آنجا بامرد چاق و دستفروشی آشنا می شود که یکی از دلایل دیر رسیدن او بوده است و…

خلاصه این برنامه

بیشتر