هواپیماها ، قطارها ، اتومبیل ها
هواپیماها ، قطارها ، اتومبیل ها
1,930

هواپیماها ، قطارها ، اتومبیل ها

1,930
هواپیماها ، قطارها ، اتومبیل ها
' ۱:۱۸
1,930
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

یک کارمند معمولی می خواهد برای تعطیلات نزد خانواده اش در شیکاگو باشد. او بلیط برگشت هواپیما را رزرو می کند اما به دلیل شلوغی خیابان با تاخیر به فرودگاه می رسد. همین دلیل مجبور می شود به قسمت درجه دو هواپیما برود. در آنجا بامرد چاق و دستفروشی آشنا می شود که یکی از دلایل دیر رسیدن او بوده است و…

خلاصه این برنامه

بیشتر