پاستور
پاستور
5,711

پاستور

5,711
پاستور
' ۱:۱۱
5,711
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

فرانسه

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

فرانسه

شبکه
خلاصه این برنامه

درباره پاستور است که واکسن هاری را کشف می کند. او مدتها روی این واکسن تحقیق کرده و آن را روی خرگوش - موش آزمایش می کند، ولی روزی که یک بچه با سگ هاری گاز گرفته می شود، مجبور می شود این واکسن را روی او امتحان می کند و چند هفته او را در خانه ای خود نگهداری می کند.

پاستور
5,711
۱:۱۱'
پاستور
خلاصه این برنامه

بیشتر
5,711
۱:۱۱ '