فردایی بهتر
فردایی بهتر
1,341

فردایی بهتر

1,341
فردایی بهتر
' ۱:۴۶
1,341
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

شخصی به نام تام که در کار معامله پول های جعلی است در یک معامله به وسیله همکارش شینگ و رئیسش آقای یو مورد خیانت قرار می گیرد و در تایوان زندانی می شود. دوست صمیمی تام به نام مارک برای گرفتن انتقام او به تایوان می رود

خلاصه این برنامه

بیشتر
1,341
۱:۴۶ '